Algemene voorwaarden

1. SFboekenshop garandeert dat alle producten die ter verkoop worden aangeboden voldoen aan de omschrijving op de website. Alle afbeeldingen en informatie met betrekking tot alle aangeboden artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan.

Bestelling

2. Bestelling geschiedt via de internetsite van SFboekenshop via het daartoe bestemde elektronische bestelformulier.

3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de besteller c.q. de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden van SFboekenshop accepteert en het bestelde afneemt.

4. Nadat de bestelling is geplaatst, stuurt SFboekenshop een e-mail bericht ter bevestiging van de bestelling.

Gegevensbeheer & Privacy

5. Ons privacybeleid vindt u op de pagina Privacybeleid.

Betaling

6. Betaling kan geschieden op verschillende manieren:

* met Paypal

* met iDeal

* met Bancontact/Mr. Cash

* met KBC/CBC

* met Belfius Direct Net

Voor betaalwijzes kunnen kosten worden (door)berekend.

7. Betalingen per vooruitbetaling dienen te geschieden binnen uiterlijk 7 dagen na het plaatsen van de bestelling.

Levering/ verzenden

8. Verzending van de bestelde producten geschiedt in principe zo snel mogelijk. Maar voor 14:00 besteld, binnen 72 uur in huis, indien op voorraad of anders overeengekomen.

9. Levering geschiedt in Nederland en België door PostNL of DHL.

Zichttermijnen en retourneren

10. De besteller heeft het recht om de ontvangen goederen binnen de wettelijke zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst van het bestelde aan SFboekenshop te retourneren, onder de navolgende voorwaarden: De retourzending dient van tevoren per e-mail worden aangemeld. De retour gezonden artikelen dienen onbeschadigd en deugdelijk verpakt te worden teruggestuurd, vergezeld van de factuur. De koper krijgt in dit geval naar wens een vervangend artikel toegestuurd of het aankoopbedrag zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 werkdagen teruggestort. Er kan geen restitutie worden verleend op verzendkosten.

Restitutie

11. De restitutie geschiedt als het artikel bepaling 11 van deze voorwaarden is retour ontvangen door SFboekenshop.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SFboekenshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden., zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat SFboekenshop gehouden is tot schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet te aanvaarden zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SFboekenshop kan worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan schuld van SFboekenshop en noch krachtens de wet, de rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Diversen

13. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met SFboekenshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SFboekenshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.